مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون...
938+++0867    .من ماسک میزنم چون عزیزان واطرافیان وخودم رادوست دارم.
937+++8677    من ماسک میزنم چون جان عزیزانم برایم مهم است مهدی شاهرخی از تهران 
916+++9345    من ماسک میزنم چون به سلامتی خودم ودیگران علاقه مند هستم
990+++8531    من ماسک میزنم چون سلامت خودم وخانواده ام رودوست دارم
915+++0255    من ماسک میزنم چون برای خودم ارزش قائل هستم 
917+++9106    من ماسک میزنم چونکه سلامتی هموطنم برام خیلی مهمه. 
910+++2420    من ماسک میزنم چون سلامتی برام خیلی ارزش داره
913+++5761    من ماسک میزنم چون...اولا کادر درمان واقعا خسته ان در ثانی سلامت خود و خانواده و هموطنانم برام‌مهم هست
905+++5263    من ماسک میزنم چون پدرم مادرم همسرم وفرزندانم را دوست دارم .
913+++6171    من ماسک میزنم چون به خودم ودیگران احترام میگذارم
912+++8639    من ماسک میزنم چون انسان هستم وسلامتی خودم وهمه انسانها برایم مهم است
915+++5895    من ماسک میزنم چون جان خودم ودیگران مهم است 
913+++2138    من ماسک میزنم چون جان خودم خانواده و هم وطنانم را دوست می‌دارم
915+++4478    من ماسک میزنم چون میخواهم خستگی را از دوش دکتران و پرستاران کم کنم 
930+++1772    من ماسک میزنم واحترام میگذارم به تمام کسانی که برای سلامت ما تلاش میکنندای کاش ازسفرهای تفریحی دوری کنیم
936+++6190    من ماسک میزنم چون به سلامتی خود و اطرافیانم اهمیت میدهم 
919+++9626    من ماسک میزنم چون خانواده وجامعه خودم را دوست دارم
915+++3942    من ماسک می زنم که محافظت کنم از تو.تو ماسک بزن برای محافظت از همه
939+++2788    من ماسک می زنم تا در برابرکرونا در امان بمانم 
916+++9131    من ماسك ميزنم چون واقعابحران نزدنشوتوخانوادم ديدم مادرموخدابهمون برگردوند
913+++2464    من ماسک میزنم چون باید همه سالم باشیم و این بلا هر چه زودتر ازبین برود.
938+++0776    من ماسک می زنم چون کادر پزشکی رادوست دارم.
919+++1375    من ماسک می زنم چون در مقابل  خودم و دیگران مسوولم. خانم صادقی  از تهران
915+++9959    من ماسک میزنم چون حفظ جان خانواده و مردم عزیزم را در خطر نیندازم 
935+++0669    من ماسک میزنم چون به خودم و خانوادم کمک میکنم
912+++6323    من ماسک میز نم زیرا مدیون سلا متی خود وهم وطنانم هستم
917+++1239    ماسک میزنم تا با هم به سوی سلامتی میش برویم
916+++1900    من ماسک می زنم تا جامعه ای سالم داشته باشیم
912+++2763    من ماسک میزنم به خاطر بهداشت فردی ومسولیت اجتماعی
916+++8987    من ماسک میزنم چون جان خودم ودیگران برایم ارزشمنداست.
914+++6168    من ماسک میزنم چون این جان امانت خداست در دست من و من در امانت خیانت نمیکنم.
990+++4491    من ماسک میزنم چون جان خودم و خانواده ام و هم وطنان عزیزم برایم مهم است ماسک میزنم تا شر این ویروس از کشورمان پاک شود 
901+++2628    من ماسک میزنم چون سلامتی خودم وجامعه برایم اهمیت دارد.
913+++6960    من ماسک میزنم چون جان عزیزان و هموطنانم برام مهمه
919+++8095    من ماسک میزنم چون..... از خودم و دیگران از مبتلا شدن به کرونا محافظت کنم .سید علیرضا میرصانع از تهران
937+++3277    من ماسك مي زنم جون سلامت من با سلامت جامعه امكان بذير است
905+++0687    من ماسک میزنم چون سلامتی مردم کشورم و سلامتی خودم مهم است