مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون...
912+++5481    من ماسک می زنم چون به سلامتی خود و خانواده ام و در نتیجه جامعه اهمیت قائلم
902+++0916    
من ماسک میزنم چون خیلی خودمو دوست دارم وبه سلامتی خودم اهمیت میدهم.لیلا سیف از کرمانشاه
918+++8309    
من ماسک میزنم چون حفظ نعمت حیات بر همگان واجب است
918+++2769    
با سلام خدمت شما من ماسک میزنم چون دخترم وهمسرم رو دوست دارم نمیخواهم مرگ عزیزانم را ببینم باتشکر از برنامه خوبتون .
خاطره خیرآبادی از سنندج
913+++0130    
من ماسک میزنم به خاطر سلامتی تمامی افراد جامعه وکادردرمان که هچون خانوادم برام عزیزن ودوستشان دارم
938+++4730    
من ماسک میزنم چون,در وهله اول خودم رو دوست دارم.پس بخاطر خودم هم که شده ماسک میزنم.
913+++5706    
من ماسک می زنم چون  بنی آدم اعضای یک پیکرند
990+++4993    
من ماسک می زنم چون سلامتی خودم و سلامتی دیگران به خطر ن
936+++9970    
سلام وآرزوی سلامتی برای کل مردم جهان ( من ماسک میزنم چون برای جان خود ودیگران ارزش قائلم )
935+++0160    
من ماسک میزنم چون آرزوهای زیادی دارم  ک برسم  

991+++1894    
من ماسک می زنم که خانواده ام سلامت باشند و باری از روی پرستاران و دکتران عزیز بردارم 
912+++2856    
من ماسک میزنم چون حق الناس است
910+++0926    
من ماسک میزنم چون خانواده ام رو دوست دارم 
919+++2582    
من ماسک میزنم چون سلامتی خودم و هموطنم برایم با ارزش هست و به آن احترام میگذارم
913+++8391    
من ماسک می زنم چون برای خود ودیگران ارزش واحترام قائلم. 
917+++5521    
من ماسک میزنم چون میخواهم من قطع کننده ویروس باشم 
913+++6807    
من ماسک میزنم چون خانواده وهموطنانمودوست دارم ویک وظیفه شرعی است