مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون....
915+++6670    من ماسک میزنم چون عاشق همنوعانم هستم
910+++1036     من ماسک میزنم چون دوست دارم همه سالم باشند در مبارزه با ویروس کرونا
939+++5273    من ماسک میزنم چون کادردرمانی رادوست دارم
913+++7536    من ماسک میزنم چون .... خودم و خانواده ام را دوست دارم 
913+++2315    من ماسک میزنم چون سلامتی خودم ودیگران برام مهم است
939+++0370    من ماسک میزنم چون سلامتی هموطنانم برام مهم هست
919+++7211      من ماسک میزنم چون خانواده عزیزم و خودم و مردم میهن عزیزم رادوست دارم  
913+++6709    من ماسک میزنم چون در برابر خودم وجامعه مسئولم
911+++7561     من ماسک میزنم...چون عزیزانی دارم که سلامتیشان برایم با ارزش ترین چیز دنیاست.
919+++8904    من ماسک ميزنم چون عاشق خودم هستم سلامتيم رو دوست دارم خيلي0
919+++5031    من ماسک میزنم چون میخواهم لبخند را بر لبان کادر سلامت بنشانم.
935+++6764    من ماسک میزنم چون دوست ندارم بچه هام بدون مادر  بزرگ بشن...
903+++5827    من ماسک میزنم چون سلامتی اطرافيانم برام مهمه
913+++4670    من ماسک میزنم چون هموطنانم را دوست دارم .
915+++9663    من ماسک میزنم چون سلامتی خیلی واسم مهمه وبرای خودم ودیگران ارزش قائلم فریبا ازمشهد 
914+++6172    سلام من ماسک میزنم چون کمکی کرده باشم به کادر پزشکی کشورم محسن حسینی راد از اردبیل