مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون....
913+++3160    من ماسک میزنم چون سلامتی خودم و دیگران مهم میباشد.
912+++8064    من ماسک می زنم چون تو هموطن را دوست دارم
901+++4068    من ماسک میزنم چون سلامت مردم و خانواده ی عزیزم برایم مهم است.
935+++2548    من ماسک میزنم چون برای خودم و خانوادم و جامعه ام ارزش قائلم. کامبیز نیکخو از کرج
912+++6770    به سلامت دیگران احترام می گذارم وزندگی همه برایم مهم است 
913+++4926    من ماسک میزنم چون جامعه سالم من را شاد و خوشحال میکند .
933+++5019    من ماسک میزنم چون جان خودم و دیگران برایم عزیز است
919+++2116    من ماسک میزنم چون برای سلامتی خودم و دیگران و کرونا زودتر رفع شه
933+++5019    من ماسک میزنم چون در برابر جان خود و دیگران مسؤلم
939+++9392    من ماسک میزنم چون ازخودم و دیگران محافظت کنم
913+++5540    من ماسک میزنم چون در قبال هموطن ام، مردم عزیزم مسئول ام و احترام می زارم به هم وطنم
913+++6885    من ماسک میزنم چون سلامتی خودم و دیگران مهم میباشد.
913+++7996    من ماسک می زنم چون کادر درمانی دین زیادی گردنمون دارن زحمت زیادی کشیدن توانشون کم شده خیلیاشونم فدایی شدن.. کمترین
 کاری که می تونیم بکنیم ماسک زدنه..  
918+++3987    من ماسک میزنم چون میخواهم جان جهان رانجات ببخشم.
911+++7832    من ماسک میزنم تا ویرس را انتقال ندهم 
936+++1203    من ماسک میزنم چون سالم بمانم و بتوانم عزیزانم رابه آغوش بکشم
933+++4779    من  ماسک میزنم چون به سلامتیم اهمیت میدهم
913+++7003    من ماسک می زنم چون سلامت کادر درمان و خانواده و مردم سرزمینم را دوست دارم.
901+++0289    من ماسک میزنم تاسلامت خود خانواده ام واطرافیانم درخطرنیوفتدگلی ازکرج
913+++8729    من ماسک میزنم چون دنیای بدون پدر و مادرم برایم جهنم است....
913+++5519    من ماسک میزنم تادراینده نزدیک خودم وهموطنانم راحت نفس بکشیم انشاالله .محمد حسین فلاح یزد
913+++5375    من ماسک میزنم چون حفظ سلامت همنوع خودم برام مهم است وبرای رضای خداست