مشاهده محتوا

من ماسک می زنم چون...
939+++9104    من ماسک میزنم چون چون در مقابل سلامتی خودودیگران مسئولم
914+++5371    من ماسك ميزنم جون سلامتي خانواده و جامعه مسوليت مهم برگردن ماست
936+++3648    من ماسک میزنم خودم به خطر نندازم دیگران رو به زحمت باعث مرگ کسی نشم 
990+++3608     من ماسک میزنم چون زندگی کردن رو دوست دارم.
930+++0873    من ماسک می زنم ،کروناراشکت بدم محمد طاها ازنسیم شهر
912+++0097    من ماسک میزنم چون کشورم و جهان درگیر بیماری است ویکی از مهمترین راه مقابله با این بیماری ماسک است
919+++9567    من ماسک میزنم چون در مقابل خودم و عزیزانم و مردم مسوولم
921+++9655    من ماسک میزنم چون برای سلامتی خود و دیگران ارزش قائل هستم.
919+++2181    چون سلامتی خودم و اطرافیانم برام ارزشمند است و تمام تلاشم را برای رعایت پروتکل های بهداشتی میکنم انشالله هرچه زودتر این بیماری
 ریشه کن شود
901+++6981    من ماسک میزنم چون خودم وخانواده ام را دوست دارم
910+++7107    من ماسک می زنم چون هم وطنم رادوست دارم
918+++2538    من ماسک میزنم چون به زندگی  احترام میگذارم
936+++5448    من ماسک میزنم. بخاطر سلامتی ‌عزیزانم و خودم