سلام تهران

مجله صبحگاهی سلام تهران هر روز صبح از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 10 صبح میزبان مخاطبان شبکه پنج سیما است. این برنامه صبحگاهی با حضور کارشناسان خبره موضوعات روز و قابل توجه اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، هنری، گردشگری، سیاسی و ... را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.
سلام تهرانبرنامه های فرهنگی اجتماعی دو شنبه 5 اسفند 1398

ادامه...

برنامه تست درحال پخش

برنامه تست درحال پخشبرنامه تست درحال پخشبرنامه تست درحال پخشبرنامه تست درحال پخش
برنامه های فرهنگی اجتماعی سه شنبه 5 آذر 1398

ادامه...

>> > 1 < <<