دکتر سوری دکتری تخصصی اپیدومیولوژی 99/10/30

دکتر سوری دکتری تخصصی اپیدومیولوژی 99/10/30

آخرین توصیه ها در باره ویروس جهش یافته کرونا

معرفی برنامه

دکتر سوری متخصص اپیدومیولوژی / آخرین توصیه ها در باره ویروس جهش یافته کرونا

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها