دکتر سوری متخصص اپیدمیولوژی 99/5/21

دکتر سوری متخصص اپیدمیولوژی 99/5/21

آخرین دستآوردهای پیشگیری و درمان کرونا

معرفی برنامه

دکتر سوری متخصص اپیدمیولوژی در مورد آخرین دستآوردهای پیشگیری و درمان کرونا صحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها