آقای هیاس حسینی مربی هنری (شیشه گری) 99/5/13

آقای هیاس حسینی مربی هنری (شیشه گری) 99/5/13

مقدمات آموزش شیشه گری

معرفی برنامه

آقای هیاس حسینی مربی هنری (شیشه گری) مقدمات آموزش شیشه گری را توضیح می دهند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها