جونگ میونگ

jumprof
شنبه تا پنج شنبه ساعت 23 و 19

دستخط

dastkhatprof
 جمعه ها ساعت 17

نقد سینما

naghdprof
جمعه ها ساعت 22

تا نیایش

taniayesh1296
هرروز یک ساعت قبل از اذان ظهر

تهران 20

teh20prof9709
روزهای زوج ساعت 20

زیر مجموعه ها